Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Data publikacji: 2022-02-09

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie realizuje zadania w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego- Funduszu Solidarnościowego. Dofinansowanie 87 975,00 zł.

 

Cel Programu:

Celem Programu  jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

 

Zadania realizowane w ramach Programu:

 Pomoc Asystenta może polegać w szczególności na wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Grupa docelowa:

W Programie mogą brać udział:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
  2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

Efekty Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.  Zadania Asystenta powinny zwiększyć szanse osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Plakat

Program ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022

Data publikacji: 2022-02-09

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie realizuje zadania w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego- Funduszu Solidarnościowego. Dofinansowanie 19 584,00 zł.

 

Cel Programu:

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia dla stałych opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności do tego rodzaju wsparcia i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej.  Opieka wytchnieniowa daje możliwość czasowego zastępstwa w opiece lub pomocy w codziennie wykonywanych czynnościach.

 

Zadania realizowane w ramach Programu:

Realizacja Programu odbywać się będzie w ramach  świadczenia usługi wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w maksymalnym wymiarze 240 godzin. 

 

Grupa docelowa:

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Efekty Programu:

Odciążenie opiekunów osób niepełnosprawnych, zapewnienie im czasu wolnego, który mogą wykorzystać na regenerację, zrealizowanie własnych potrzeb, zadbanie o własne zdrowie itp. Opieka wytchnieniowa daje wiele możliwości dla stałego opiekuna, który musiał podporządkować swój rozkład dnia na rzecz wsparcia dla osoby niepełnosprawnej w prawie każdym elemencie życia codziennego.

Plakat
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAP