Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług asystenta w ramach umowy zlecenie

Data publikacji: 2020-01-21

W związku z realizacją Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2020 finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług asystenta w ramach umowy zlecenie.

Czytaj całość publikacji "Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług asystenta w ramach umowy zlecenie"

Załączniki:

 1. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług asystenta w ramach umowy zlecenie (plik pdf 4754KB)

Klauzula informacyjna

Data publikacji: 2019-07-08

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKA W MIEJSKO- GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓROWIE

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna (plik pdf 45KB)

Informacja Kierownika MGOPS w Zagórowie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Data publikacji: 2016-03-24

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórowie, ul. Kościelna 4 , 62 -410 Zagórów do zatrudnienia na stanowisku referent ds. realizacji świadczeń wychowawczych wybrany został Pan Łukasz Struszczyk zamieszkały w msc. Zagórów.

Czytaj całość publikacji "Informacja Kierownika MGOPS w Zagórowie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze"

Załączniki:

 1. Informacja Kierownika MGOPS w Zagórowie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze (plik pdf 576KB)
 2. Informacja Kierownika MGOPS w Zagórowie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze (plik pdf 601KB)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Data publikacji: 2016-03-24

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Komisja Rekrutacyjna w składzie :

przewodnicząca komisji: Gabriela Okseniuk
członkowie komisji: Joanna Kempińska
Małgorzata Kopaczewska
sekretarz komisji : Dorota Lewicz
po dokonaniu oceny kandydatów w każdym z trzech etapów naboru zaopiniowała pozytywnie kandydatów na stanowiska:

Czytaj całość publikacji "Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze"

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze (plik pdf 578KB)

Informacja dotycząca naboru na stanowisko referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych

Data publikacji: 2016-03-16

Informacja dotycząca naboru na stanowisko
samodzielnego referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ZagórowieW związku z zamknięciem w dniu 14 marca 2016r. o godz. 15.00 przyjmowania ofert kandydatów na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórowie komisja podaje listę osób, których oferty spełniły wymogi formalne:

1) Agnieszka Kwaśny- zam. Słupca
2) Łukasz Struszczyk- zam. Zagórów

Wyżej wymienione osoby zakwalifikowały się do kolejnego etapu naboru na stanowisko jakim jest test kompetencji, który odbędzie się 23 marca 2016 o godzinie 11,00/-/ Komisja Rekrutacyjna

Załączniki:

 1. Informacja dotycząca naboru na stanowisko referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych (plik pdf 423KB)

Informacja dotyczaca naboru na stanowisko referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej

Data publikacji: 2016-03-16

Informacja dotycząca naboru na stanowisko
samodzielnego referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ZagórowieW związku z zamknięciem w dniu 14 marca 2016r. o godz. 15.00 przyjmowania ofert kandydatów na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórowie komisja podaje osobę, której oferta spełniła wymogi formalne:

1) Magdalena Staszak-Rucińska- zam. Swarzędz

Wyżej wymieniona osoba zakwalifikowała się do kolejnego etapu naboru na stanowisko jakim jest test kompetencji, który odbędzie się 23 marca 2016 o godzinie 11,00/-/ Komisja Rekrutacyjna

Załączniki:

 1. Informacja dotyczaca naboru na stanowisko referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej (plik pdf 425KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielnego referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej

Data publikacji: 2016-03-01

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik odt 17KB)
 2. Oświadczenie o niekaralności (plik docx 16KB)
 3. Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielnego referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej (plik pdf 2127KB)

Zarządzenie nr 2/2016 Kierownika MGOPS w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS Zagórów

Data publikacji: 2016-03-01

Zarządzenie nr 2/2016 Kierownika MGOPS w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS Zagórów, wolne stanowisko referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 2/2016 Kierownika MGOPS w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS Zagórów (plik pdf 518KB)

Zarzadzenie nr 3/2016 Kierownika MGOPS w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS Zagórów

Data publikacji: 2016-03-01

Zarządzenie nr 3/2016 Kierownika MGOPS w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS Zagórów, wolne stanowisko referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej

Załączniki:

 1. Zarzadzenie nr 3/2016 Kierownika MGOPS w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS Zagórów (plik pdf 527KB)

Zarządzenie nr 4/2016 Kierownika MGOPS Zagórów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Data publikacji: 2016-03-01

Zarządzenie nr 4/2016 Kierownika MGOPS Zagórów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej z dnia 01.03.2016r.

Załączniki:

 1. Zarządzenie nr 4/2016 Kierownika MGOPS Zagórów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej (plik pdf 567KB)

Ogłoszenie o naborze na stranowisko referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych

Data publikacji: 2016-03-01

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na stranowisko referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych (plik pdf 1989KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (plik odt 17KB)
 3. Oświadczenie o niekaralności (plik docx 16KB)
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAP