ikona wczytywania strony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Prawo ❯ Pomoc społeczna
← Powrót do strony głównej

Prawo ❯ Pomoc społeczna

Ikonka symbolizująca artykuł

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2023-07-06

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.901 t.j., Dz.U.2023.535.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (plik pdf 769KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej

2023-09-04

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.1249 t.j., Dz.U.2023.535, Dz.U.2023.289.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (plik pdf 358KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2023-09-04

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.1426 t.j., Dz.U.2023.1429.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (plik pdf 901KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2023-04-04

Opracowano na podstawie: Dz.U.2023.571 t.j.

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (plik pdf 463KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

UCHWAŁA Nr 140 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

2023-01-01

Opracowano na podstawie: M.P. 2018. 1007, M.P.2022.1287.

Załączniki:

  1. UCHWAŁA Nr 140 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 (plik pdf 332KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

2022-11-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2022.2123 t.j.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

  1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (plik pdf 182KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

2022-01-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.1296

Załączniki:

  1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (plik pdf 47KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

2021-11-17

Opracowano na podstawie: Dz.U. 2020.249

Załączniki:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (plik pdf 97KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

2011-10-14
Wydanie - rok: 2011, nr: 209, poz.: 1245

Załączniki:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (plik pdf 97KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rozp. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą

2011-05-04
Wydanie - rok: 2011, nr: 81, poz.: 448

Załączniki:

  1. Rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z p (plik pdf 53KB)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

ul. Kościelna 4
62-410 Zagórów
tel. (63)274-88-33

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności