Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

II edycja Pilotażowego Projektu „WIELKOPOLSKI SYSTEM OPIEKI SENIORA”.

Data publikacji: 2022-08-02

Logo Wielkopolski System Opieki Seniora

Gmina Zagórów w miesiącu lipcu wraz z 9 – cioma gminami z Wielkopolski przystąpiła do realizacji II edycji Pilotażowego Projekt „WIELKOPOLSKI SYSTEM OPIEKI SENIORA”. Program finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Na szczeblu wojewódzkim realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, a na poziomie Gminy program koordynuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie. Natomiast usługi teleopieki realizowane będą przez spółkę Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach.

Z Gminy Zagórów 5 seniorów po 60 roku życia, zamieszkujących samotnie prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzymało „opaskę życia”. Opaska zakładana jest na nadgarstek, wyposażona w: przycisk alarmowy umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki, miernik tętna, temperatury, saturacji oraz krokomierz. Dodatkowo opaska posiada lokalizator GPS, wskaźnik daty i godziny oraz ładowania baterii. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy, jeśli nie ma potrzeby wzywania służb ratunkowych to uruchamiają sieć pomocową, czyli osoby wskazane przez seniora do pierwszego kontaktu w razie nagłej sytuacji. Daje to poczucie bezpieczeństwa zarówno seniorowi, jak i jego najbliższym, którzy na co dzień z nim nie przebywają.

Celami szczegółowymi projektu jest:

  • zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych zamieszkujących samotnie;
  • podnoszenie jakości życia osób starszych poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi w naturalnym środowisku zamieszkania;
  • pobudzenie aktywności i wolontariatu społeczności lokalnej na rzecz osób starszych w gminach.

Z w/w opasek seniorzy będą mogli korzystać bezpłatnie do końca 2022 roku. Następnie opaski zostaną zwrócone do ROPS w Poznaniu.

Program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Data publikacji: 2022-03-07

Gmina Zagórów informuje, że zamierza przystąpić do ogólnopolskiego programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Realizacja programu zależna jest od uzyskania dofinansowania i podpisania umowy. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Czytaj całość publikacji "Program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022"

Informacja dla mieszkańców gminy Zagórów

Data publikacji: 2022-03-07

Wszystkie osoby i organizacje zainteresowane chęcią zakwaterowania u siebie uchodźców z Ukrainy prosimy o zgłaszanie się osobiście do tut. MGOPS w Zagórowie:  
ul. Kościelna 4 lub  pod nr tel.: 506480688, 63 2748805, 63 2748837. Zakwaterowanie zostanie poprzedzone wizytacją lokalu przez pracowników MGOPS. Każdy przypadek przyjęcia do siebie uchodźców musi zostać do nas zgłoszony. Ponadto pobyt rodzin z Ukrainy zakwaterowanych w prywatnych lokalach i mieszkaniach na dzień dzisiejszy nie będzie finansowany ze środków budżetu państwa.

Apel do Mieszkańców Gminy Zagórów

Data publikacji: 2022-03-01

                                                                                                                                              Zagórów, dnia 28 lutego 2022 r.
Apel do Mieszkańców Gminy Zagórów
Włączamy się do akcji pomocy na rzecz Ukrainy!
Od poniedziałku zbieramy potrzebne artykuły dla kobiet z dziećmi przebywającymi na przejściach granicznych.
Zbieramy:
- żywność długoterminową: konserwy, olej, cukier, makarony, ryż, kasze, herbatę, kawę, zupy w proszku, żywność dla dzieci (mleko w proszku, dania w słoiczkach, kaszki),
- środki higieny osobistej: pieluchy (różne rozmiary), chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżające, podpaski, szampony, mydło, szczoteczki i pasty do zębów, ręczniki jednorazowe,
- koce, karimaty, śpiwory,
- baterie, latarki, ładowarki do telefonów, powerbanki,
Towar można dostarczyć:
- do każdej ze szkół i przedszkola w godzinach funkcjonowania,
- wskazanych jednostek OSP na terenie Gminy Zagórów: Myszakówek, Imielno, Łomów, Augustynów, Wrąbczyn, Trąbczyn, Szetlewek, Kopojno, Skokum w godzinach od 18.00 do 20.00 w poniedziałek, środę i piątek,
- siedziby Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Zagórowie przy ul. Duży Rynek 35 w godzinach od 8.00 do 18.00,
Szczegółowych informacji udzielają:
Karol Błaszczak tel. 504570045, Marzena Rogowska tel. 577480688
Michał Król tel. 519679681, Tomasz Teodorczyk tel. 784919264

Uwaga! Prosimy, żeby przekazywane produkty były nowe lub w bardzo dobrym stanie technicznym. Potrzebujemy artykułów wypranych i czystych, z których sami chcielibyśmy korzystać.
Ze względu na pilne potrzeby i dramatyczną sytuację liczymy na Państwa pomoc.


Burmistrz Gminy Zagórów
/-/ Roman Kulterman                         

Czytaj całość publikacji "Apel do Mieszkańców Gminy Zagórów"

Szafowanie dla Tymka

Data publikacji: 2022-02-15


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAP