Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

II edycja Pilotażowego Projektu „WIELKOPOLSKI SYSTEM OPIEKI SENIORA”.

Data publikacji: 2022-08-02

Logo Wielkopolski System Opieki Seniora

Gmina Zagórów w miesiącu lipcu wraz z 9 – cioma gminami z Wielkopolski przystąpiła do realizacji II edycji Pilotażowego Projekt „WIELKOPOLSKI SYSTEM OPIEKI SENIORA”. Program finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Na szczeblu wojewódzkim realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, a na poziomie Gminy program koordynuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie. Natomiast usługi teleopieki realizowane będą przez spółkę Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach.

Z Gminy Zagórów 5 seniorów po 60 roku życia, zamieszkujących samotnie prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzymało „opaskę życia”. Opaska zakładana jest na nadgarstek, wyposażona w: przycisk alarmowy umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki, miernik tętna, temperatury, saturacji oraz krokomierz. Dodatkowo opaska posiada lokalizator GPS, wskaźnik daty i godziny oraz ładowania baterii. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy, jeśli nie ma potrzeby wzywania służb ratunkowych to uruchamiają sieć pomocową, czyli osoby wskazane przez seniora do pierwszego kontaktu w razie nagłej sytuacji. Daje to poczucie bezpieczeństwa zarówno seniorowi, jak i jego najbliższym, którzy na co dzień z nim nie przebywają.

Celami szczegółowymi projektu jest:

  • zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych zamieszkujących samotnie;
  • podnoszenie jakości życia osób starszych poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi i aktywnymi w naturalnym środowisku zamieszkania;
  • pobudzenie aktywności i wolontariatu społeczności lokalnej na rzecz osób starszych w gminach.

Z w/w opasek seniorzy będą mogli korzystać bezpłatnie do końca 2022 roku. Następnie opaski zostaną zwrócone do ROPS w Poznaniu.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAP