Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Dodatek osłonowy - wnioski od 4 stycznia 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-05

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuję, że od 4 stycznia 2022 r.  można składać wnioski o nowe świadczenie tzw. dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym*.

*Dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500** zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

**podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

  • elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP – od 1 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
  • tradycyjnie (papierowo) – od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r., osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników MGOPS w siedzibie przy ul. Kościelnej 4,

Formularz wniosku o dodatek osłonowy oraz wskazówki jak wypełnić wniosek do pobrania tutaj: wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku oraz wpisaniu adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
63 274-88-33, 63 274-88-35 w godzinach od 7:15 do 15:15.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym.

Załączniki:

  1. Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy (plik pdf 161KB)
  2. Wniosek o dodatek osłonowy (plik docx 57KB)
  3. RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓROWIE (plik docx 21KB)

Informacja o godzinach pracy w dniu 31.12.2021 r.

Data publikacji: 2021-12-31

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuję, że w dniu 31 grudnia 2021 r. będzie czynny do godziny 14.00.

Informacja o dniu wolnym od pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie

Data publikacji: 2021-12-17

Uprzejmie informuję, że dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) został Zarządzeniem nr 30/2021 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie z dnia 14.12.2021 r. ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie, w zamian za dzień 25 grudnia 2021 r. tj. święto przypadające w sobotę.

 

Kierownik

Marzena Rogowska

Świadczenie 500+ będzie wypłacał ZUS - ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2022 r.

Data publikacji: 2021-12-01

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuję, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie organem realizującym program "Rodzina 500 plus".

W dniu 21 października 2021 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Nowelizacja przewiduje, że obsługą programu Rodzina 500 plus będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Pieniądze będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

W celu umożliwienie osobom wykluczonym cyfrowo składania wniosków o świadczenie w formie elektronicznej w ustawie wprowadzono przepisy, na podstawie których Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie obowiązany do zapewnienia w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i załączników do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Nowela zakłada, że  ZUS będzie stopniowo przejmował program Rodzina 500 plus. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie, będziemy również kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 r. w okresie styczeń – maj 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy zasiłkowe, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE W KOPOJNIE

Data publikacji: 2021-09-14

Plakat Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Kopojnie
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAP