Terminy wypłat


Termin wypłaty świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje, że wypłaty świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych będą realizowane w dniach 15-ego każdego miesiąca.

Terminy wypłat świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje o terminach wypłat świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
ZASIŁEK CELOWY, ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY - wypłaty 5-go, 15-go oraz 25-go dnia każdego miesiąca
ZASIŁEK OKRESOWY - wypłata 5-go oraz 25-go dnia każdego miesiąca
ZASIŁEK STAŁY - wypłata 25-go dnia każdego miesiąca
Jeżeli termin wypłaty świadczeń z pomocy społecznej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, świadczenia te wypłacane będą w najbliższy dzień pracy MGOPS.

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie. ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów, tel./faks (63)274-88-33

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji