Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

" CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA"

2014-02-13

„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego pn.
„LEPSZE JUTRO”
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
poszukuje osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat, spełniających jednocześnie następujące kryteria:
- zamieszkujące teren powiatu słupeckiego,
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej.

Przewidywane formy wsparcia:
- 14-dniowy turnus rehabilitacyjny lub 21-dniowy specjalistyczny wyjazd leczniczy-szkoleniowy,
- 7-dniowy Obóz Aktywnej Integracji,
- sesja doradczo-motywacyjna z psychologiem i/lub doradcą zawodowym,
- zabiegi rehabilitacyjne.


Udział w projekcie jest bezpłatny

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z PCPR:
____________________________________________________
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca,
tel. 63 277 14 43 Katarzyna Gotowała
e-mail: pcprslupca@wp.pl

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie. ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów, tel./faks (63)274-88-33

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji