Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Program Rodzina 500 + w gminie Zagórów

2016-03-07

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. jednostką odpowiedzialną za realizację programu Rodzina 500 +, na terenie Gminy Zagórów, będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wniosek o świadczenie będzie można złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. Organ wyda decyzję i wypłaci pieniądze w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku. Pierwsza wypłata świadczeń ma nastąpić do końca czerwca 2016 r.,
ze spłatą od kwietnia 2016 r., bez względu czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy 10 czerwca 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczeń będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku (bez spłaty od miesiąca kwietnia 2016 r.). Wniosek będzie można składać także w formie elektronicznej.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać po złożeniu wniosku na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe: 800 zł netto lub 1200 netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście lub pod nr tel. 63 274-88-33, 63 274-88-35.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie. ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów, tel./faks (63)274-88-33

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji