Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r.

2012-08-24

Dnia 17 lipca 2012 r. opublikowano Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r.).

Rozporządzenie wprowadza nowe zweryfikowane kwoty kryteriów dochodowych oraz świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej, w tym m.in.:
• kryteria dochodowe:
- dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542 zł,
- dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł;
• kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
- maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 529 zł,
- kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 250 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie. ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów, tel./faks (63)274-88-33

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji