Nabory na stanowiska


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług asystenta w ramach umowy zlecenie

2020-01-21

W związku z realizacją Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2020 finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług asystenta w ramach umowy zlecenie.

czytaj całość publikacji "Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług asystenta w ramach umowy zlecenie"

Dołączone pliki:


Klauzula informacyjna

2019-07-08

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKA W MIEJSKO- GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓROWIE

Dołączone pliki:


Informacja Kierownika MGOPS w Zagórowie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

2016-03-24

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórowie, ul. Kościelna 4 , 62 –410 Zagórów do zatrudnienia na stanowisku referent ds. realizacji świadczeń wychowawczych wybrany został Pan Łukasz Struszczyk zamieszkały w msc. Zagórów.

czytaj całość publikacji "Informacja Kierownika MGOPS w Zagórowie o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze"

Dołączone pliki:


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze

2016-03-24

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Komisja Rekrutacyjna w składzie :

przewodnicząca komisji: Gabriela Okseniuk
członkowie komisji: Joanna Kempińska
Małgorzata Kopaczewska
sekretarz komisji : Dorota Lewicz
po dokonaniu oceny kandydatów w każdym z trzech etapów naboru zaopiniowała pozytywnie kandydatów na stanowiska:

czytaj całość publikacji "Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze"

Dołączone pliki:


Informacja dotycząca naboru na stanowisko referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych

2016-03-16

Informacja dotycząca naboru na stanowisko
samodzielnego referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ZagórowieW związku z zamknięciem w dniu 14 marca 2016r. o godz. 15.00 przyjmowania ofert kandydatów na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórowie komisja podaje listę osób, których oferty spełniły wymogi formalne:

1) Agnieszka Kwaśny- zam. Słupca
2) Łukasz Struszczyk- zam. Zagórów

Wyżej wymienione osoby zakwalifikowały się do kolejnego etapu naboru na stanowisko jakim jest test kompetencji, który odbędzie się 23 marca 2016 o godzinie 11,00/-/ Komisja Rekrutacyjna

Dołączone pliki:


Informacja dotyczaca naboru na stanowisko referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej

2016-03-16

Informacja dotycząca naboru na stanowisko
samodzielnego referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ZagórowieW związku z zamknięciem w dniu 14 marca 2016r. o godz. 15.00 przyjmowania ofert kandydatów na stanowisko samodzielnego referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórowie komisja podaje osobę, której oferta spełniła wymogi formalne:

1) Magdalena Staszak-Rucińska- zam. Swarzędz

Wyżej wymieniona osoba zakwalifikowała się do kolejnego etapu naboru na stanowisko jakim jest test kompetencji, który odbędzie się 23 marca 2016 o godzinie 11,00/-/ Komisja Rekrutacyjna

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze na stanowisko samodzielnego referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej

2016-03-01

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o naborze na stranowisko referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych

2016-03-01

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds realizacji świadczeń wychowawczych

Dołączone pliki:


Zarządzenie nr 4/2016 Kierownika MGOPS Zagórów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

2016-03-01

Zarządzenie nr 4/2016 Kierownika MGOPS Zagórów w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej z dnia 01.03.2016r.

Dołączone pliki:


Zarzadzenie nr 3/2016 Kierownika MGOPS w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS Zagórów

2016-03-01

Zarządzenie nr 3/2016 Kierownika MGOPS w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS Zagórów, wolne stanowisko referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych i pomocy społecznej

Dołączone pliki:


Zarządzenie nr 2/2016 Kierownika MGOPS w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS Zagórów

2016-03-01

Zarządzenie nr 2/2016 Kierownika MGOPS w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w MGOPS Zagórów, wolne stanowisko referenta ds. realizacji świadczeń wychowawczych

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie. ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów, tel./faks (63)274-88-33

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji