Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zagórowie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Data publikacji: 2021-04-23

Przypominamy, że: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września br.

Spisz się przez Internet! To szybka i wygodna metoda udziału w spisie.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

W Urzędzie Miejskim w Zagórowie mieści się także stanowisko komputerowe do samospisu.

 

Narodowy Spis Powszechny

Termin wypłaty świadczenia wychowawczego (500+)

Data publikacji: 2021-04-15

Od 1 czerwca 2021 r. rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 2021/2022, na który będzie ustalane prawo do świadczenia wychowawcego i będzie trwał do 31 maja 2022 r.
Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r. jest złożenie nowego wniosku. Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.
Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm:

- w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r., w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,

- w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami'

Data publikacji: 2021-04-09

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, na terenie miasta i gminy Zagórów.

Okres realizacji programu: 1.01. – 31.12.2021 r.

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) nieodpłatnie, w wymiarze miesięcznym do 30 godzin. Usługi te mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 do 22:00.

Czytaj całość publikacji "Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami'"

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (plik docx 14KB)
 2. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (plik docx 15KB)

WSPIERAJ SENIORA

Data publikacji: 2021-04-07

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Jakie są główne złożenia programu ?
Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.
Od kiedy zaczyna się realizacja programu i do kiedy trwa?
Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.
Jak to działa?
Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

- 22 505 11 11.

Czytaj całość publikacji "WSPIERAJ SENIORA"

wspieraj seniora - plakat 1wspieraj seniora - plakat 2

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2021-04-02

Życzenia Wielkanocne

Załączniki:

 1. Życzenia Wielkanocne (plik docx 1592KB)

Szczepienia przeciw COVID-19 REJESTRACJA

Data publikacji: 2021-01-13

Masz powyżej 80 lat? Zarejestruj się na termin szczepienia przeciw COVID-19 już 15 stycznia!

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Harmonogram rejestracji

Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O starcie rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.

Jak się będzie można zarejestrować?

Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 - osoby powyżej 70. roku życia), masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989

Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał numer PESEL bliskiej osoby.

Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

 

2. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień

Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim. Mapa i dane kontaktowe punktów szczepień dostępne są tutaj.

W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko Ciebie z terminem, który Ci pasuje.

3. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl

System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację.

Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.

Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.

Mobilne zespoły dla potrzebujących

Jeśli masz problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, możesz skorzystać z mobilnego zespołu szczepiącego. Zapisz się na szczepienie bezpośrednio w punkcie szczepień i ustal dogodny termin. O tym, które punkty szczepień w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi, dowiesz się, dzwoniąc na infolinię 989.

Załączniki:

 1. Szczepienia (plik docx 196KB)

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Data publikacji: 2021-01-13

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będą przyjmowane:

- od 1 lutego 2021r. – w formie elektronicznej- za pośrednictwem:

bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, PUE ZUS – Platformy Usług Elektronicznych ZUS, Platformy e PUAP,

- od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórowie, ul. Kościelna 4,
w poniedziałki w godz. od 7.30 do 15.30, od wtorku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15.

Ważne ! Aby nie stracić prawa do świadczenia za pierwszy miesiąc nowego okresu zasiłkowego wnioski należy złożyć do 30 czerwca 2021r.

Dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Data publikacji: 2021-01-12

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Regulacje dotyczące nowego instrumentu wprowadzane są poprzez dodanie art. 15zzzic – 15zzzii do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Czym jest „dopłata do czynszu”?

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę jest traktowany jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy.

     Ile wynosi dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Przykład:

Pięcioosobowa rodzina (2 osoby dorosłe + 3 dzieci) wynajmuje 82,5-metrowe mieszkanie od prywatnego właściciela, za które płaci 3200 zł. Na tę kwotę składają się:

 • 2300 zł – czynsz, czyli to, co trafia do kieszeni właściciela,
 • 900 zł – indywidualne opłaty za media (ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz śmieci) – tzw. opłaty licznikowe.

Rodzinie przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 285 zł.

Łączne dochody rodziny, które przed pandemią wynosiły 7500 zł, spadły o 25%, tj. o 1875 zł do wysokości 5625 zł.

Łączna suma wsparcia może stanowić 1500 zł (tj. 75% czynszu wynoszącego 2300 zł wynosi 1725 zł, a więc więcej niż maksymalna wysokość dopłaty). Ponieważ rodzinie przyznano dodatek mieszkaniowy w wysokości 285 zł, dopłata do czynszu wyniesie 1215 zł (tj. 1500 zł łącznego wsparcia minus 285 zł dodatku mieszkaniowego).

Czytaj całość publikacji "Dopłaty do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19"

Załączniki:

 1. Oświadczenie o spełnianiu przez najemcę warunków, o których mowa w art. 15 zzzid ust. 1 pkt 2 i pkt 3 (plik docx 13KB)
 2. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy w 2019 r. (plik docx 13KB)

Zarządzenie Kierownika MGOPS w Zagórowie

Data publikacji: 2020-12-07

Zarządzenie nr 10/2020
Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie z dnia 17.12.2020 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Kierownika MGOPS wZagórowie (plik pdf 17KB)

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Data publikacji: 2020-11-23

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu Czyste Powietrze na wniosek mieszkańca Zagórowa wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Czytaj całość publikacji "PROGRAM CZYSTE POWIETRZE"

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia na potrzeby programu "Czyste Powietrze" (plik docx 198KB)
 2. RODO - Klauzula informacyjna (plik docx 21KB)

Grant STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Data publikacji: 2020-11-13

Informujemy, iż Gmina Zagórów otrzymała Grant w łącznej kwocie 72.110,60 zł na wsparcie:

Czytaj całość publikacji "Grant STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

Załączniki:

 1. Grant STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce (plik pdf 17KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do ePUAP